Cloud Email Hosting - Microsoft 365

Microsoft 365 Business Basic

- Word, Excel, PowerPoint และ Outlook เวอร์ชันบนเว็บและอุปกรณ์เคลื่อนที่เท่านั้น
- แชท โทร ประชุมกับผู้เข้าร่วมสูงสุด 300 คน
- อีเมลระดับธุรกิจ ขนาด 50 GB สำหรับผู้ใช้แต่ละราย
- ที่เก็บข้อมูลบน Cloud ขนาด 1 TB สำหรับผู้ใช้แต่ละราย
- จัดการการนัดหมายกับลูกค้า
- ความปลอดภัยระดับมาตรฐาน
- การสนับสนุนทางโทรศัพท์และเว็บตลอดเวลา

Microsoft 365 Business Standard

- Word, Excel, PowerPoint และ Outlook เวอร์ชันบนเว็บ อุปกรณ์เคลื่อนที่ และเดสก์ท็อป
- แชท โทร ประชุมกับผู้เข้าร่วมสูงสุด 300 คน
- อีเมลระดับธุรกิจ ขนาด 50 GB สำหรับผู้ใช้แต่ละราย
- ที่เก็บข้อมูลบน Cloud ขนาด 1 TB สำหรับผู้ใช้แต่ละราย
- จัดการการนัดหมายกับลูกค้า
- ความปลอดภัยระดับมาตรฐาน
- จัดการสัมมนาผ่านเว็บได้อย่างง่ายดาย
- เครื่องมือการลงทะเบียนและการรายงานผู้เข้าร่วม
- เครื่องมือในการสร้างเอกสารที่ปรับแต่งแบบส่วนตัวและเค้าโครงที่ดูเป็นมืออาชีพ
- การสนับสนุนทางโทรศัพท์และเว็บตลอดเวลา

Microsoft 365 Business Premium

- Word, Excel, PowerPoint และ Outlook เวอร์ชันบนเว็บ อุปกรณ์เคลื่อนที่ และเดสก์ท็อป
- แชท โทร ประชุมกับผู้เข้าร่วมสูงสุด 300 คน
- อีเมลระดับธุรกิจ ขนาด 50 GB สำหรับผู้ใช้แต่ละราย
- ที่เก็บข้อมูลบน Cloud ขนาด 1 TB สำหรับผู้ใช้แต่ละราย
- จัดการการนัดหมายกับลูกค้า
- ความปลอดภัยขั้นสูง
- จัดการสัมมนาผ่านเว็บได้อย่างง่ายดาย
- เครื่องมือการลงทะเบียนและการรายงานผู้เข้าร่วม
- เครื่องมือในการสร้างเอกสารที่ปรับแต่งแบบส่วนตัวและเค้าโครงที่ดูเป็นมืออาชีพ
- การควบคุมการเข้าถึงและข้อมูล
- การป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์
- การสนับสนุนทางโทรศัพท์และเว็บตลอดเวลา

Powered by WHMCompleteSolution