02. การเปลี่ยนรหัสผ่าน ที่ใช้เข้าสู่ระบบ Control Panel

Web Hosting ในส่วนของ Plan ที่มีออพชั่นเสริมในการใช้งานระบบ Multi Domain ท่านสามารถ Add Domain เพิ่มเข้าไว้ในระบบ เพื่อใช้บริการ Web Hosting ได้ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. เข้าสู่ระบบ Control Panel (DirectAdmin) ให้เรียบร้อยเสียก่อน
 2. ระบบจะปรากฎเมนูสำหรับจัดการบริการเว็บโฮสติ้งของคุณ ให้เลือกที่เมนู Change Password

 3. กรอกข้อมูลรหัสผ่านที่ต้องการเปลี่ยน ดังคำอธิบายต่อไปนี้
  1. Current DirectAdmin Password - กรอกรหัสผ่านปัจจุบัน
  2. Enter Password - กรอกรหัสผ่านใหม่ที่ต้องการ
  3. Re-Enter Password: กรอกรหัสผ่านใหม่ที่ต้องการอีกครั้ง (เพื่อเป็นการยืนยัน)
  4. DirectAdmin Account - เลือกเพื่อให้ระบบเปลี่ยนรหัสผ่านของการเข้าสู่ระบบ Control Panel
  5. Main FTP Account - เลือกเพื่อให้ระบบเปลี่ยนรหัสผ่านของการเข้าสู่ระบบ FTP (ของ FTP Account หลัก ที่ระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ มาให้ตั้งแต่แรก)
  6. Main Database Account - เลือกเพื่อให้ระบบเปลี่ยนรหัสผ่านของการเข้าสู่ระบบ Database (ของ Database Account หลัก ที่ระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ มาให้ตั้งแต่แรก)
  7. **ควรติ๊กให้ระบบเปลี่ยนทั้งสามอันเพื่อป้องกันความสับสนหรือหลงลืมในอนาคต**

  การตั้งรหัสผ่าน ควรใช้รหัสผ่านที่ยากต่อการคาดเดา ท่านสามารถจดจำได้ รหัสผ่านที่ดีควรมีทั้งตัวอักษรและตัวเลขผสมกัน จำนวน 8 อักขระขึ้นไป
 • 1 ผู้ใช้มีความเห็นว่าบทความนี้มีประโยชน์
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง

19. เพิ่มความปลอดภัยในการเข้าสู่ระบบ DirectAdmin ด้วย Two-Step Authentication

ตามปกติแล้วในการเข้าสู่ระบบ DirectAdmin Control Panel เพียงกรอก username และ password ให้ถูกต้อง...

08. การสร้างฐานข้อมูล MySQL Database

เข้าสู่ระบบ Control Panel (DirectAdmin) ให้เรียบร้อยเสียก่อน...

11. การจัดการไฟล์บนโฮส ด้วยระบบ File Manager

ท่านสามารถจัดการไฟล์ที่มีอยู่บนโฮส หรือสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นบนโฮสได้ โดยผ่านระบบ File Manager ที่...

04. การสร้าง FTP Account

เข้าสู่ระบบ Control Panel (DirectAdmin) ให้เรียบร้อยเสียก่อน...

13. การเช็ค Email ผ่านระบบ Webmail

เมื่อลูกค้าได้ทำการเพิ่ม Email Account (ตามคู่มือใช้บริการโฮสติ้ง หัวข้อที่ 9)...

Powered by WHMCompleteSolution