การ Update ProFTPD (DirectAdmin Custombuild)

ท่านสามารถ SSH เข้าสู่เซิฟเวอร์ของท่าน จากนั้นสั่งคำสั่ง่ต่อไปนี้ เพื่อทำการ Update ProFTPD ได้

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update
./build proftpd

  • 0 ผู้ใช้มีความเห็นว่าบทความนี้มีประโยชน์
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง

การ Compile Apache (DirectAdmin Custombuild)

หากท่านพบปัญหาในการใช้งาน หรือต้องการอัพเดต Apache เวอร์ชั่นใหม่ สามารถ SSH เข้าเซิฟเวอร์ของท่าน...

การ Compile PHP (DirectAdmin Custombuild)

หากท่านพบปัญหาในการใช้งาน หรือต้องการอัพเดต Apache เวอร์ชั่นใหม่ สามารถ SSH เข้าเซิฟเวอร์ของท่าน...

การ Update RoundCube Webmail (DirectAdmin Custombuild)

ท่านสามารถ SSH เข้าสู่เซิฟเวอร์ของท่าน จากนั้นสั่งคำสั่งต่อไปนี้เพื่อทำการ Update RoundCube...

การ Enable Realtime Blacklist (RBL) สำหรับ DirectAdmin

หากท่านต้องการให้ระบบ Mail Server ของท่าน ตรวจสอบจดหมายขาเข้ากับ Blacklist ต่างๆ ท่านสามารถ SSH...

การแก้ไข Charset สำหรับ File Editor ของ DirectAdmin

หากท่านพบปัญหาในการแก้ไขไฟล์ผ่านระบบ File Manager ของ DirectAdmin โดยระบบแสดง source code...

Powered by WHMCompleteSolution