02. การเปลี่ยนรหัสผ่าน ที่ใช้เข้าสู่ระบบ Control Panel

Web Hosting ในส่วนของ Plan ที่มีออพชั่นเสริมในการใช้งานระบบ Multi Domain ท่านสามารถ Add Domain เพิ่มเข้าไว้ในระบบ เพื่อใช้บริการ Web Hosting ได้ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. เข้าสู่ระบบ Control Panel (DirectAdmin) ให้เรียบร้อยเสียก่อน
 2. ระบบจะปรากฎเมนูสำหรับจัดการบริการเว็บโฮสติ้งของคุณ ให้เลือกที่เมนู Change Password

 3. กรอกข้อมูลรหัสผ่านที่ต้องการเปลี่ยน ดังคำอธิบายต่อไปนี้
  1. Current DirectAdmin Password - กรอกรหัสผ่านปัจจุบัน
  2. Enter Password - กรอกรหัสผ่านใหม่ที่ต้องการ
  3. Re-Enter Password: กรอกรหัสผ่านใหม่ที่ต้องการอีกครั้ง (เพื่อเป็นการยืนยัน)
  4. DirectAdmin Account - เลือกเพื่อให้ระบบเปลี่ยนรหัสผ่านของการเข้าสู่ระบบ Control Panel
  5. Main FTP Account - เลือกเพื่อให้ระบบเปลี่ยนรหัสผ่านของการเข้าสู่ระบบ FTP (ของ FTP Account หลัก ที่ระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ มาให้ตั้งแต่แรก)
  6. Main Database Account - เลือกเพื่อให้ระบบเปลี่ยนรหัสผ่านของการเข้าสู่ระบบ Database (ของ Database Account หลัก ที่ระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ มาให้ตั้งแต่แรก)
  7. **ควรติ๊กให้ระบบเปลี่ยนทั้งสามอันเพื่อป้องกันความสับสนหรือหลงลืมในอนาคต**

  การตั้งรหัสผ่าน ควรใช้รหัสผ่านที่ยากต่อการคาดเดา ท่านสามารถจดจำได้ รหัสผ่านที่ดีควรมีทั้งตัวอักษรและตัวเลขผสมกัน จำนวน 8 อักขระขึ้นไป
 • 1 ผู้ใช้มีความเห็นว่าบทความนี้มีประโยชน์
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง

01. การเข้าสู่ระบบ Control Panel เพื่อจัดการ Web Hosting ของคุณ

เมื่อเจ้าหน้าที่ได้เปิดบริการเว็บโฮสติ้ง (Web Hosting) ให้แก่ท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว...

06. การ Add Domain เพิ่มเข้าระบบ

Web Hosting ในส่วนของ Plan ที่มีออพชั่นเสริมในการใช้งานระบบ Multi Domain ท่านสามารถ Add Domain...

07. การสร้าง Subdomain

เข้าสู่ระบบ Control Panel (DirectAdmin) ให้เรียบร้อยเสียก่อน...

04. การสร้าง FTP Account

เข้าสู่ระบบ Control Panel (DirectAdmin) ให้เรียบร้อยเสียก่อน...

Powered by WHMCompleteSolution