21. โฟลเดอร์ IMAP ไม่แสดงผลใน Outlook

เมื่อท่านใช้งานอีเมลผ่านซอฟต์แวร์ Outlook ด้วยโพรโตคอล IMAP ในบางกรณีโฟลเดอร์จดหมายที่ท่านสร้างไว้ อาจไม่ปรากฎขึ้นมา
ท่านสามารถดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ เพื่อเลือกเปิดการแสดงผลโฟลเดอร์ที่ต้องการได้

 1. ที่แถบโฟลเดอร์อีเมลของ Outlook ให้คลิกขวาที่โฟลเดอร์หลักซึ่งอยู่ด้านบนสุด ในทีนี้คือ "กล่องจดหมายเข้า"
  จากนั้นเลือกเมนู "โฟลเดอร์ IMAP..." (IMAP Folders)

   
 2. คลิกปุ่ม "คิวรี" (Query)


 3. คลิกเลือกชื่อโฟลเดอร์ที่ต้องการให้แสดงผลในหน้าต่างทางด้านซ้าย
  จากนั้นคลิกปุ่ม "สมัครสมาชิก" (Subscribe)
  และคลิกปุ่ม "ตกลง" (OK) เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน
  ในขณะนี้โฟลเดอร์ที่ท่านเลือก ก็จะแสดงผลการใช้งานอยู่ในรายการโฟลเดอร์ของโปรแกรม Outlook
 • 0 ผู้ใช้มีความเห็นว่าบทความนี้มีประโยชน์
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง

01. การเข้าสู่ระบบ Control Panel เพื่อจัดการ Web Hosting ของคุณ

เมื่อเจ้าหน้าที่ได้เปิดบริการเว็บโฮสติ้ง (Web Hosting) ให้แก่ท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว...

06. การ Add Domain เพิ่มเข้าระบบ

Web Hosting ในส่วนของ Plan ที่มีออพชั่นเสริมในการใช้งานระบบ Multi Domain ท่านสามารถ Add Domain...

02. การเปลี่ยนรหัสผ่าน ที่ใช้เข้าสู่ระบบ Control Panel

Web Hosting ในส่วนของ Plan ที่มีออพชั่นเสริมในการใช้งานระบบ Multi Domain ท่านสามารถ Add Domain...

07. การสร้าง Subdomain

เข้าสู่ระบบ Control Panel (DirectAdmin) ให้เรียบร้อยเสียก่อน...

Powered by WHMCompleteSolution