24. การเปิดการใช้ Two-factor Authentication บน Roundcube Webmail

ท่านสามารถเปิดใช้งานระบบล็อกอินแบบสองขั้นตอน (Two-factor Authentication) เพื่อเพิ่มความปลอดภัย เมื่อใช้งานอีเมลผ่านระบบ Webmail ของ RoundCube ได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. ท่านเข้าสู่ระบบ RoundCube Webmail ของท่านตามการใช้งานปกติ

 2. ไปยังเมนู Settings -> 2-Factor Authentication จากนั้นกดปุ่ม Fill all fields เพื่อเปิดใช้งานระบบในครั้งแรก 3. ระบบจะแสดง QR Code เพื่อเปิดใช้งานครั้งแรกให้กับท่านตามภาพตัวอย่าง


 4. หน้าจอจะแสดงคำเตือนให้ท่านทำการสแกน QR Code ผ่านโทรศัพท์มือถือ ให้ท่านตอบ OK เพื่อรับทราบขั้นตอนดังกล่าว


 5. ให้ท่านติดตั้งและเปิดใช้งานแอปพลิเคชั่น Google Authenticator บนโทรศัพท์มือถือของท่าน ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก AppStore/PlayStore
  จากนั้นกดปุ่ม Get Started


 6. จากนั้นเลือกเมนู Scan a QR Code แล้วใช้มือถือทำการสแกน QR Code ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ RoundCube Webmail จากขั้นตอนที่ 3.


 7. เมื่อสแกน QR Code สำเร็จ แอปพลิเคชั่น Google Authenticator จะแสดงรายการ RoundCube2FA พร้อมชุดตัวเลข6หลัก ตามภาพ 8. เพื่อทดสอบว่าชุดตัวเลขที่ถูกสุ่มมานั้น ใช้งานได้ตามปกติหรือไม่ ให้ท่านกรอกชุดตัวเลข6หลัก ณ ขณะนั้น ลงในช่องด้านล่าง
  จากนั้นกดปุ่ม Check Code หากชุดตัวเลขสามารถใช้งานได้ระบบจะขึ้น Code OK ให้ท่านตอบ OK เพื่อรับทราบ


 9. เมื่อทดสอบใช้งานได้เรียบร้อยแล้ว ให้ท่านจดบันทึก Recovery Codes ทั้ง 4 ชุด เก็บไว้ในที่ปลอดภัย
  หากโทรศัพท์ของท่านสูญหายหรือไม่สามารถใช้การได้ ท่านสามารถใช้ Recovery Code ในการเข้าสู่ระบบแทนการใช้ชุดตัวเลขที่สุ่มจากแอปพลิเคชั่นได้เป็นการชั่วคราว
  จากนั้นกดปุ่ม Save เพื่อเปิดใช้งานระบบ
 10. ให้ท่านดำเนินการ Logout ออกจากระบบ Webmail จากนั้นลองล็อกอินเพื่อเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้ง
  เมื่อท่านกรอก Username/Password ถูกต้องแล้ว ระบบจะถามชุดตัวเลขที่สร้างจากแอปพลิเคชั่นโทรศัพท์ของท่าน จากนั้นกดปุ่ม LOGIN
  ซึ่งชุดตัวเลขนี้จะถูกสุ่มเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ ตามระยะเวลาที่กำหนด ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการล็อกอินเข้าสู่ระบบ Webmail
  เพราะท่านจะสามารถดูชุดตัวเลขนี้ได้จากแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์ของท่านเองเท่านั้น

  * หากท่านติ๊กเครื่องหมายถูกตรงช่อง Don't ask again on this device for 30 days
  ระบบจะไม่ถามชุดตัวเลขดังกล่าว เมื่อใช้งานผ่านอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์เครื่องเดิมเป็นระยะเวลา 30 วัน


 • 0 ผู้ใช้มีความเห็นว่าบทความนี้มีประโยชน์
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง

01. การเข้าสู่ระบบ Control Panel เพื่อจัดการ Web Hosting ของคุณ

เมื่อเจ้าหน้าที่ได้เปิดบริการเว็บโฮสติ้ง (Web Hosting) ให้แก่ท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว...

06. การ Add Domain เพิ่มเข้าระบบ

Web Hosting ในส่วนของ Plan ที่มีออพชั่นเสริมในการใช้งานระบบ Multi Domain ท่านสามารถ Add Domain...

02. การเปลี่ยนรหัสผ่าน ที่ใช้เข้าสู่ระบบ Control Panel

Web Hosting ในส่วนของ Plan ที่มีออพชั่นเสริมในการใช้งานระบบ Multi Domain ท่านสามารถ Add Domain...

07. การสร้าง Subdomain

เข้าสู่ระบบ Control Panel (DirectAdmin) ให้เรียบร้อยเสียก่อน...

Powered by WHMCompleteSolution