แจ้งการชำระเงิน

ชำระค่าบริการโดยโอนเงิน (Bank Transfer)

ท่านสามารถชำระค่าบริการในเครือ ZimpleCloud ได้โดยการโอนเงินผ่านธนาคารใดก็ได้เข้ามายังบัญชีต่อไปนี้


หลังจากชำระค่าบริการเรียบร้อยแล้ว กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อแจ้งยืนยันการชำระเงิน

แบบฟอร์มแจ้งการชำระเงิน (Payment Confirmation)

สำหรับท่านที่ไม่ใช่สมาชิก หรือต้องการแจ้งแทน หรือมีปัญหากับการแจ้งผ่านระบบนี้ กรุณาแจ้งชำระผ่านระบบ ticket กดที่นี่

กรอกอีเมลที่สมัครใช้บริการ
Enter your email address
ชื่อผู้ใช้บริการ
Your name
วัน-เวลาที่โอนเงิน
Date & Time of Transaction
:
* โปรดดูวันที่และเวลาจากหลักฐานการโอนเงินของท่าน (ห้ามกรอกวันที่และเวลาโดยประมาณ)
บัญชีธนาคารของเราที่ท่านโอนเงินเข้า
Choose Destination Bank Account


ยอดเงินที่โอน
Transaction Amount (THB)
บาท
e.g. 1234.56
เลือกใบแจ้งค่าบริการที่ต้องการชำระ
Choose invoice(s) that you want to pay
* หากไม่มีใบแจ้งค่าบริการให้ท่านกดเลือก หรือระบบยังไม่ได้ออกใบแจ้งค่าบริการให้ท่าน ห้ามแจ้งชำระผ่านช่องทางนี้ กรุณาแจ้งชำระผ่านระบบ ticket กดที่นี่
** หากท่านไม่สามารถกดเลือกใบแจ้งค่าบริการจากกล่องสี่เหลี่ยมได้ ให้กดตรงหมายเลขใบแจ้งค่าบริการแทน

    Powered by WHMCompleteSolution