แจ้งการชำระเงิน

ชำระค่าบริการโดยโอนเงิน (Bank Transfer)

ท่านสามารถชำระค่าบริการในเครือ ZimpleCloud ได้โดยการโอนเงินผ่านธนาคารใดก็ได้เข้ามายังบัญชีต่อไปนี้


หลังจากชำระค่าบริการเรียบร้อยแล้ว กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อแจ้งยืนยันการชำระเงิน

แบบฟอร์มแจ้งการชำระเงิน (Payment Confirmation)

สำหรับท่านที่ไม่ใช่สมาชิก หรือต้องการแจ้งแทน หรือมีปัญหากับการแจ้งผ่านระบบนี้ กรุณาแจ้งชำระผ่านระบบ ticket กดที่นี่

1. อีเมลที่สมัครบริการ (Your registered email address)
2. ตรวจสอบชื่อผู้สมัคร (Check your name)

* หากไม่ปรากฎชื่อผู้สมัคร ห้ามแจ้งชำระผ่านช่องทางนี้ กรุณาแจ้งชำระผ่านระบบ ticket กดที่นี่
3. เลือกวัน-เวลาที่โอนเงิน (Time of Transaction)
:
* โปรดดูวันที่และเวลาจากหลักฐานการโอนเงินของท่าน
(ห้ามกรอกเวลาโดยประมาณ ระบบตรวจสอบข้อมูลตามจริงเท่านั้น)
4. เลือกธนาคารปลายทางที่โอนเข้ามา (Recipient's bank account)


5. ใส่ยอดเงินที่ทำการโอน (Transaction Amount)
บาท
e.g. 1234.56
6. เลือกใบแจ้งค่าบริการที่ต้องการชำระ (Select invoice(s) for payment)
* หากไม่ปรากฎใบแจ้งฯขึ้นมาให้ท่านกดเลือก ห้ามแจ้งชำระผ่านช่องทางนี้ กรุณาแจ้งชำระผ่านระบบ ticket กดที่นี่
* หากท่านไม่สามารถกดติ๊กเลือกใบแจ้งฯ ในกล่องสี่เหลี่ยมได้ โปรดใช้วิธีการกดตรงวันที่กำหนดชำระแทน

    Powered by WHMCompleteSolution