Kategorije

การสมัครใช้บริการ และการชำระค่าใช้บริการ (5)

ศึกษาการสมัครใช้บริการต่างๆ รวมไปถึงการชำระค่าใช้บริการ

คู่มือการใช้บริการ Domain Name (9)

ศึกษาการใช้บริการ Domain Name ของเราได้ที่นี่

คู่มือการใช้บริการ Radio Streaming (6)

ศึกษาการใช้บริการ Radio Streaming ของเราได้ที่นี่

คู่มือการใช้บริการ Reseller Hosting (4)

ศึกษาการใช้บริการ Reseller Web Hosting ของเราได้ที่นี่

คู่มือการใช้บริการ VPS (23)

ศึกษาการใช้บริการ VPS ของเราได้ที่นี่

คู่มือการใช้บริการ Web Hosting (19)

ศึกษาการใช้บริการ Web Hosting ของเราได้ที่นี่

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าของเรา (1)

ศึกษาข้อมูลสิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้าของเราเท่านั้น

Najpopularnije

 03. การอัพโหลดเว็บไซต์ผ่าน FTP โดยใช้ FileZilla

การดาวน์โหลดโปรแกรม FileZilla for Windows [แบบรวดเร็ว] ท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่...

 1. การใช้โปรแกรม SAM Broadcaster ในการ OnAir วิทยุออนไลน์

ต้องการเช่าพอร์ตวิทยุออนไลน์, Server Radio Streaming Port คลิกที่นี่...

 1. ขั้นตอนการจดทะเบียนโดเมนเนม Domain Name

ท่านสามารถเริ่มขั้นตอนการจดโดเมนเนมได้โดยไปยังลิงก์ดังต่อไปนี้...

 วิธีชำระค่าบริการโดยโอนเงินผ่านธนาคาร (Bank Transfer)

สำหรับลูกค้าในเครือ ZimpleCloud...

 05. Add Domain / Multi Domain คืออะไร?

Add Domain/Multi Domain...

Powered by WHMCompleteSolution