ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 Sales (ฝ่ายขาย)

สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลของบริการในเบื้องต้น อัตราค่าใช้บริการ และการสมัครใช้บริการ

 Accounting & Finance (ฝ่ายการเงินและบัญชี)

สอบถามเกี่ยวกับการชำระค่าบริการ ใบแจ้งค่าบริการ และใบเสร็จรับเงิน

 Technical Support (ฝ่ายเทคนิค)

สอบถามหรือแจ้งปัญหาด้านเทคนิค และการใช้บริการของเรา

 Quotation (ขอใบเสนอราคา)

หากท่านต้องการขอใบเสนอราคา สามารถกรอกข้อมูลได้ที่นี่

 Payment Confirmation (ยืนยันการชำระค่าบริการ)

เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบ และเปิดให้บริการแก่ท่านลูกค้า เมื่อชำระเงินแล้ว

Powered by WHMCompleteSolution